WAT IS BUREAU PGB ZORGCONSULT?
   
- PGB Zorgconsult is een bureau voor ondersteunende en activerende begeleiding van houders met een persoonsgebonden budget.
   
- Daarnaast is het tevens een privé praktijk voor algemeen en bedrijfsmaatschappelijk werk.
   
- PGB Zorgconsult is kleinschalig. Hierdoor kunnen tarieven beperkt blijven en kan een PGB houder meer uren aan feitelijke hulp inkopen.
 
De oprichter van het bureau is maatschappelijk werker. Geregistreerd als maat-schappelijk werker in het beroepsregister van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk in Utrecht. Dit houdt in dat voldaan moet worden aan criteria van deskundigheid, bijscholing en supervisie.

PGB Zorgconsult werkt vanuit de beroepscode van de NVMW. Tarieven zijn conform de richtlijnen van de NVMW.
   
PRIVACY
Alle hulp die door ons wordt verleend valt onder de beroepscode voor maat-schappelijk werk. Dit betekent dat gesprekken en informatie vertrouwelijk zijn, en er slechts dan informatie uitwisseling met derden plaatsvindt na schriftelijke toestemming van de cliënt.

KLACHTRECHT
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de hulpverlening en dat u overweegt hierover een klacht in te dienen. U kunt dan een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVMW. Leidseweg 80, 3531 BE, Utrecht.

AANMELDEN

Wilt u gebruik maken van de diensten van PGBZorgconsult dan kunt u contact opnemen door ons te bellen of te e-mailen of ons een briefje sturen (zie contact). U wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvend intakegesprek.

WERKGEBIED
Het Werkgebied van PGBZorgconsult betreft de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.